2009.02.25. 05:03

 Elfogadni tudni a boldog napokat,de az örömteleneket is.Sem kicsordulni, sem elsivárulni.Sem elcsorbulni, de túl sokat sem érni.Sem szónokolni, sem elnémulni.Nem megtenni gyorsan, de nem is késlekedni.Nem hivalkodni, és nem tetszelegni -sem az éles kést, sem a díszes cserepet nem…